CHARAKTERYSTYKA 30 LECIA PZHGP OKRĘGU LESZNO

W lutym 1981 roku działacze PZHGP województwa leszczyńskiego wystąpili do Zarządu Głównego z wnioskiem o powołanie jednostki organizacyjnej. Zarząd Główny pod przewodnictwem Mieczysława Zakrzewskiego w dniu 15 marca 1981 roku podjął decyzje o powołaniu do życia Okręg Leszno z dniem 1 stycznia 1981 roku na terenie byłego województwa leszczyńskiego.

Dnia 1 lutego 1981 roku powołano Komitet założycielski Okręgu Leszno, w skład którego weszli:

 • Jan Ludwiczak – Przewodniczący – Oddział Leszno,
 • Ewaryst Kozłowski – Z-ca Przewodniczącego – Oddział Leszno,
 • Stefan Wojtecki – Sekretarz – Oddział Leszno,
 • Jan Kościański – Członek – Oddział Kościan,
 • Kazimierz Wasielica – Członek – Oddział Rawicz,
 • Józef Wojciechowski – Członek – Oddział Śmigiel,
 • Bernard Wolnik – Członek – Oddział Śmigiel,
 • Grzegorz Hubner – Członek – Oddział Gostyń,
 • Józef Polowczyk – Członek – Oddział Krobia,
 • Stefan Grajewski – Członek – Oddział Kościan,
 • Andrzej Lis – Członek – Oddział Jutrosin,
 • Henryk Kowalski – Członek – Oddział Jutrosin,
 • Bolesław Jurij – Członek – Oddział Wschowa.

W miesiącu lutym i marcu 1981 roku odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Oddziałach, na których postanowiono powołać trzy wiodące oddziały, które istnieją do dnia dzisiejszego, a od 13 stycznia 2009 roku doszedł Oddział Leszno – Wschód, powstały z rozłamu Oddziału Leszno.

W dniu 15 marca 1981 roku odbyło się zebranie wyborcze do władz nowego Okręgu PZHGP w Lesznie, na które przybyło 42 delegatów, wyznaczonych na zebraniach wyborczych w oddziałach.

Zebranie organizacyjno – wyborcze nowego Okręgu PZHGP w Lesznie otworzył Jan Ludwiczak, Prezes Oddziału Leszno, witając przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Spraw Społeczno – Administracyjnych Pana Michała Barczaka, Prezesa Zarządu Okręgu Poznań i zarazem Prezesa Zarządu Głównego PZHGP w Chorzowie, Kolegę Mieczysława Zakrzewskiego oraz członków Zarządu Okręgu Poznań, w osobie Kolegi Lucjana Wojtowicza i Kolegi Zdzisława Nowakowskiego. 

Zgromadzeni jednogłośnie powierzyli przewodnictwo w zebraniu Koledze Mieczysławowi Zakrzewskiemu, Prezesowi Zarządu Głównego.

Na pierwszym zebraniu wyborczym w wyniku tajnego głosowania ustalono skład Zarządu Okręgu Leszno.

 • Jan Ludwiczak – Prezes,
 • Jan Kościański – V-ce Prezes ds. Lotowych,
 • Franciszek Kin – V-ce Prezes ds. Finansowych,
 • Roman Nowak – V-ce Prezes ds. Gospodarczych,
 • Stefan Wojtecki – Sekretarz,
 • Marian Jakubowski - Członek,
 • Stanisław Pośpiech - Członek,
 • Zbigniew Hertmanowski - Zastępca Członka,
 • Jerzy Skrzypczak - Zastępca Członka.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Kolegę Zenona Kasprowiaka. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrano Kolegę Bolesława Jurija.

Zgodnie za statutem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu został powołany na czteroletnią kadencję.

Kolejną kadencję rozpoczęto w dniu 23 marca 1985 roku, zabraniem sprawozdawczo – wyborczym, na którym postanowiono obdarzyć zaufaniem niżej wymienionych kolegów, pełniących funkcje w Zarządzie:

 • Marian Jakubowski – Prezes,
 • Zbigniew Hertmanowski – V-ce Prezes ds. Lotowych,
 • Jan Woźniak – V-ce Prezes ds. Finansowych,
 • Kazimierz Jóskowiak – V-ce Prezes ds. Gospodarczych,
 • Józef Poniecki – Sekretarz.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kolega Władysław Korbik. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Kolega Bronisław Kosicki.

W dniu 15 marca 1987 roku po upływie dwuletniej kadencji, odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze do władz naszego Okręgu.

Zebranie to odbyło się według nowych zasad opracowanych przez Zarząd Główny w Chorzowie, w wyniku czego do obecnej kadencji wybory zawsze odbywać się będą co cztery lata. W składzie nowo wybranego Zarządu funkcje pełnili:

 • Marian Jakubowski – Prezes,
 • Henryk Przybylski – V-ce Prezes ds. Lotowych,
 • Jan Woźniak – V-ce Prezes ds. Finansowych,
 • Benon Zboralski – V-ce Prezes ds. Gospodarczych,
 • Józef Poniecki – Sekretarz.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Kolega Franciszek Szenfisz. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego została wybrana  Koleżanka Helena Talarowska.

Dnia 17 marca 1991 roku to dzień w którym odbyły się kolejne wybory do władz Okręgu Leszno, a funkcje pełnili:

 • Tadeusz Gidaszewski – Prezes – 5 kadencji (razem 20 lat),  
 • Stanisław Talarowski – V-ce Prezes ds. Lotowych – dwie kadencje i V-ce Prezes ds. Gospodarczych – trzy kadencje (razem 20 lat),
 • Zenon Kasprowiak – V-ce Prezes ds. Finansowych – cztery kadencje,
 • Kazimierz Jóskowiak – V-ce Prezes ds. Gospodarczych – dwie kadencje,
 • Stefan Wojtecki – Sekretarz – cztery kadencje.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Kolega Jan Kościański.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został wybrany Kolega Waldemar Kościański.

Kolejne kadencje od 1995 roku do dnia dzisiejszego funkcje w Zarządzie jeszcze pełnili:

 • Leszek Nowak – V-ce Prezes ds. Gospodarczych – jedną kadencję,
 • Jacek Kasprzak – V-ce Prezes ds. Finansowych – nadal,
 • Roman Nowak – V-ce Prezes ds. Lotowych – trzy kadencje,
 • Masłowski Tadeusz – Sekretarz – nadal.

Natomiiast Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej od 1995 roku byli: Janusz Borówka 2 kadencje, śp. Jan Kościański 1,5 kadencji oraz Zygmunt Prus 0,5 kadencji.

Przewodniczącymi Sądu Koleżeńskiego, a następnie Komisji Dyscyplinarnej Okręgu byli: Stanisław Domański 3 kadencje, Koleżanka Helena Talarowska 1 kadencję, Alojzy Ratajczak 0,5 kadencji i Kaczmarek Piotr 0,5 kadencji.

     Dnia 26 marca 2011 roku to dzień w którym odbyły się kolejne wybory do władz Okręgu Leszno, nowym Prezesem Okręgu został Roman Nowak. Cały, obecny skład Zarządu jest dostępny na podstronie "Zarząd Okręgu".

W 2005 roku Okręg Leszno uzyskał w Sądzie Rejonowym w Poznaniu osobowość prawną.

Ilość członków w Okręgu Leszno w ciągu 30 lat, wahała się przy powstaniu 535 członków, rok 1998 – 652 członków, a obecnie na koniec 2010 roku zrzeszonych jest 611 członków.

W okresie 30 letniej działalności naszego Okręgu, jego członków za aktywną pracę na rzecz sekcji oddziałów i okręgu wyróżniono odznaczeniami związkowymi:

 • Odznak Srebrnych nadano 211 członkom,
 • Odznak Złotych nadano 39 członkom,
 • Odznak „Za wybitne zasługi dla PZHGP” nadano 12 członkom,
 • Honorowymi członkami związku zostało trzech Kolegów: śp. Bernard Wolnik, Stefan Wojtecki, śp. Jan Kościański.

Zarząd Okręgu już 30 lat temu wypracował program, w którym umieścił coroczną Wystawę Okręgową. Każdy Oddział przejął na siebie, obowiązek jej organizowania, co pozwoliło na promowanie Okręgu Leszno na wystawach ogólnopolskich, uzyskując w 1998 roku we Wrocławiu 3 miejsce kategorii D, w 2002 roku w Katowicach 3 miejsce kategorii E wyczyn, w 2003 roku w Katowicach2 miejsce kategorii C sport, w 2007 roku w Gdańsku 1 miejsce kategorii C sport oraz 1 miejsce w kategorii B sport, w 2010 roku w Sosnowcu 3 miejsce kategorii olimpijskiej standard – samiczki.

Czterokrotnie gołębie Okręgu Leszno reprezentowały  Polskę na olimpiadach światowych. Hodowcami tych gołębi są Koledzy Jerzy Zdanowicz, Andrzej i Dawid Lis oraz Mieczysław Kaczmarek.

Wyniki uzyskane w lotach gołębi z różnych miejsc w kraju i Europy, wskazanych na mapie, pozwoliły naszym Koleżankom i  Kolegom, zdobywać tytuły mistrzowskie oraz zajmować wysokie miejsca w rywalizacji na szczeblu Regionu VI i Mistrzostwa Polski.

Spoglądając w przeszłość minionych 30 lat, można snuć wiele refleksji, wśród których jedna jest najważniejsza, a mianowicie, że koleżeńska współpraca wielu członków, z różnych oddziałów, doprowadziła do wspaniałych efektów oraz dobrej pracy organizacyjnej w Okręgu Leszno.

Opracowano 26 marzec 2011 roku

Copyright © Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Leszno. All Rights Reserved. Designed by eMPe graf